Termeni și condiții

Website-ul bigresidence.ro este în proprietatea VLAD EXIM SRL, persoană juridică de drept român cu sediul în Sos. Vitan Barzesti 9A, Parter, Bucuresti, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2821/1991, având cod unic de inregistrare RO382172. Prin intermediul website-ului se pot prelucra datele personale ale utilizatorilor, condițiile fiind disponibile în Politica privind protecția datelor personale. Prin accesarea, vizitarea și/sau utilizarea website-ului vă dați acordul de acceptare a deplină şi necondiționată a condițiilor expuse în Termenii şi Condițiile prezente și a altor Politici afișate. Dacă nu sunteți de acord, aveți dreptul de a înceta imediat utilizarea site-ului.

 1. Precizări generale Website-ul bigresidence.ro reprezintă un site de prezentare pentru proiecte și servicii ori alte relații contractuale potențiale oferite de către Vlad Exim SRL. Toate informațiile prezentate pe website au caracter informativ, iar condițiile contractuale finale (inclusiv preț de vânzare, închiriere, contractare, angajare) urmând a fi stabilite în mod direct cu reprezentanții dezvoltatorului în scris.
 2. Definiții
  • Utilizator - orice persoană care accesează, navighează și/sau folosește site-ul sau se abonează la newsletter.
  • Newsletter - canal de comunicare prin care se transmit informații, știri, noutăți cu privire la proiecte și servicii ori alte relații contractuale potențiale
  • Produse și servicii, relații contractuale - ofertele de vânzare sau închiriere ori de alta natură publicate pe website. Condițiile finale de achiziție vor fi stabilite doar ulterior contactarii reprezentanților companiei și vor fi documentate în scris.
  • Client - orice persoană fizică majoră sau persoană juridică care accesează site-ul și se adresează prin intermediul website-ului companiei
 3. Drepturi de proprietate intelectuală Întregul conținut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web - este proprietatea deținătorului site-ului și a colaboratorilor săi, drepturile de proprietate intelectuală fiind protejate de lege. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial sau integral și/sau modificat fără acordul expres scris prealabil al titularului dreptului de proprietate intelectuală. Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produse, servicii sau alte oferte de colaborare au titlu informativ și nu reprezintă o ofertă fermă de a contracta și nici nu poate angaja răspunderea companiei în lipsa unui acord scris cu reprezentanții desemnați.
 4. Exonerarea de răspundere Compania nu garantează că utilizarea site-ului și a serverelor pe care este găzduit acesta sau că descărcarea materialelor de pe website nu prezintă riscul de breșă de securitate sau de transmitere a altor componente informatice potențial daunătoare. Așadar, nu vă răspunde pentru eventuale daune de ordin direct sau indirect, cauzate de accesarea/vizitarea/utilizarea site-ului și a informațiilor de pe acesta. Compania nu acordă niciun fel de garanție privind conținutul și folosirea website-ului și nu va fi responsabilă pentru neconcordanțe, indisponibilitate sau alte defecte sau lipsă de funcționare a website-ului sau a conținutului său, indiferent de cauze, cu excepția celor determinate în mod obligatoriu prin dispoziții legale specifice.
 5. Politica de protecție a datelor cu caracter personal Compania acordă un interes deosebit modului în care prelucrează datele cu caracter personal al vizitatorilor website-ului, condițiile specifice fiind disponibile în secțiunea dedicată în mod special.
 6. Fraudă Compania a implementat și menține măsuri pentru a reduce riscul privind eroarea umană, furt sau fraudă în ceea ce privesc datele și informațiile, implementând în acest sens politici și/sau proceduri şi/sau standarde în acest sens.
 7. Limita de responsabilitate Utilizarea prezentului site se face pe propria răspundere a utilizatorului. Site-ul este oferit astfel cum este disponibil, respectiv „as it is” și „as available”, fără reprezentări și garanții (spre exemplu, disponibilitate, acuratețe sau formă completă), Vlad Exim SRL limitându-și răspunderea față de oricare și toate cele mai sus menționate, în sensul în care nu va fi responsabil față de utilizatori sau față de alte terțe părți pentru vreun prejudiciu suferit că rezultat al oricărui eveniment și pentru nici un fel de prejudiciu suferit de utilizator că rezultat al oricărei defecțiuni operaționale, modificări sau retrageri a site-ului. În consecință, conținutul website-ului este disponibil fără garanții, exprese sau implicite inclusiv, dar fără a se limita acuratețea, actualitatea și/sau integralitatea informațiilor furnizate.
 8. Legea aplicabilă Termenii și Condițiile prezente și utilizarea prezentului site sunt guvernate de legile din România. În caz de apariție a unor dispute cu privire la Termeni și Condițiile prezente, se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă între părțile implicate, compania fiind notificată în acest sens la sediul declarat. În cazul în care nu se ajunge la nicio înțelegere în mod amiabil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.
 9. Date de contact Orice solicitare cu privire la exercitarea drepturilor ce derivă din utilizarea website-ului va fi transmisă la vlad.micsunescu@gmail.com sau în format letric la sediul declarat.